Dispute & Scrutiny Committee List 2017-21

List of Members

1. Mr. Pradip Gandhe
“Sports Field” 2nd   Floor, Worli Sea Face Road, Worli, Mumbai
400018
Phone - 022 24960065,
Mobile - 9820288260
email -pradeepgandhe@rediffmail.com

______________

2. Adv Dhananjay Bhosale
Shivnari, 523-22, Plot No   63/B, Sadar Bazar, Satara
Phone - 02162 234600,
Mobile - 9422038778
email - dhanjaybhonsale@gmail.com

______________

3. Adv. Prashant Deshpande
Vijayraodeshpandemarg,   Ambapeth, Amravati
Phone - 0721 - 2569091
Mobile - 9422157028
email -prashantdeshpande1304@gmail.com

______________

4. Mr. Namdev   Shirgaonkar
47/11, Krishani, Khot Chawl, S. M. Marg, Takiyaward, Kurla(W)
Mumbai 70
Mobile - 09967487262
email - devsports123@gmail.com

______________

5. Mr.Vijay Santan
Krida Prabodhini, Shiv Chatrapati Krida Sankul,   Mhalunge
Balewadi, Pune
Mobile - 7350061107
email - vijaysantandso@gmail.com

______________

6. Mr. Chandrajit Jadhav
Ramkrushana Colony,Umbare   Kotha, Tal-Dist-Usmanabad
413501.
Mobile - 9422070155, 9175438711
email - chandrajitjadhav@yahoo.in

______________

7. Mr. Ashok Dudhare
1, Poker Palace, Pokar Colony,
Dindori Rd, Nashik 422004
Mobile - 9422254507
email - ashokdudhare@yahoo.com